Cài Windows, Cài phần mềm ứng dụng, Cài phần mềm đồ họa,...

PHÍ CÀI WINDOWS + PHẦM MỀM + ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG

Cài Windows Máy bànCài Windows XP + Ứng dụng cơ bản
(Văn phòng + Internet + Xem phim nghe nhạc)
80.K
Cài Windows 7 + Ứng dụng cơ bản
(Văn phòng + Internet + Xem phim nghe nhạc)
100.K
Cài Windows 8, 8.1 + Ứng dụng cơ bản
(Văn phòng + Internet + Xem phim nghe nhạc)
120.K
Cài Windows 10 + Ứng dụng cơ bản
(Văn phòng + Internet + Xem phim nghe nhạc)
120.K
Cài Windows LaptopCài Windows XP + Ứng dụng cơ bản
(Văn phòng + Internet + Xem phim nghe nhạc)
100.K
Cài Windows 7 + Ứng dụng cơ bản
(Văn phòng + Internet + Xem phim nghe nhạc)
120.K
Cài Windows 8, 8.1 + Ứng dụng cơ bản
(Văn phòng + Internet + Xem phim nghe nhạc)
130.K
Cài Windows 10 + Ứng dụng cơ bản
(Văn phòng + Internet + Xem phim nghe nhạc)
130.K
Cài phần mềm đồ họa, từ điển,
phần mềm kỹ thuật, văn phòng…
Các phần mềm đò họa, kỹ thuật: Autocad, Corel, 3Dmax, Photoshop, Sketchup, Lightroom, V-Ray cho 3Dmax, Revit, …
Từ điển lạc viêt, Phần mềm Nero, BDF Pro,...
Phần mềm vaen phồng: Word, Exell, PowerPoit, ..
Báo giá trước khi cài
Tùy SL phần mềm
Phần mềm diệt Virus bản quyềnBkav Pro, KasperSky Anti, KasperSky Internet Security Phiên bản dành cho 1 máy và 3 máyLiên hệ
Có hàng

Loading...