Led dày & Led Slim (30 Pin & 40 Pin): 14.0'' / 14.1'' WX gương / 15.6'' / 17.3''

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Màn hình Laptop 15.6", Led dày, cáp 40 Pin

  Tin hoc tu chau 5/25/2018 3:14:09 PM
  Màn hình Laptop 15.6``, Led dày, cáp 40 Pin

  Mã sản phẩm Màn hình Laptop 15.6'', Led dày, cáp 40 Pin

   

   

   

  Màn hình Laptop 15.6'', Led dày, cáp gắn chuẩn 40 Pin. Tương thích cho tất cả các dòng máy Asus, Acer, Lenovo, Dell, HP, Sony, .....

  Giá bán 1290000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Màn hình Laptop 15.6", Led Slim, cáp 30 Pin

  Tin hoc tu chau 5/25/2018 2:57:24 PM
  Màn hình Laptop 15.6``, Led Slim, cáp 30 Pin

  Mã sản phẩm Màn hình Laptop 15.6'', Led Slim, cáp 30 Pin

   

   

   

  Màn hình Laptop 15.6'', Led Slim mỏng, cáp gắn chuẩn 30 Pin. Tương thích cho tất cả các dòng máy Acer, Asus, Lenovo, Dell, HP, Sony,..

  Giá bán 1190000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Màn hình Laptop 15.6", Led Slim, cáp 40 Pin

  Tin hoc tu chau 5/25/2018 2:51:32 PM
  Màn hình Laptop 15.6``, Led Slim, cáp 40 Pin

  Mã sản phẩm Màn hình Laptop 15.6'', Led Slim, cáp 40 Pin

   

   

   

  Màn hình Laptop 15.6'', Led Slim mỏng, cáp gắn màn hình chuẩn 40 Pin. Tương thích tất cả cả các dòng máy laptop như Asus, Acer, Dell, Lenovo, Sony, HP, .....

  Giá bán 1390000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Màn hình Laptop 17.3", led dày, cáp 40 Pin

  Tin hoc tu chau 5/25/2018 3:15:17 PM
  Màn hình Laptop 17.3``, led dày, cáp 40 Pin

  Mã sản phẩm Màn hình Laptop 17.3'', led dày, cáp 40 Pin

   

   

   

   Màn hình Laptop 17.3'', led dày, 40 Pin. Sử dụng cho các máy dòng máy Hp Palivion, Gateway, Asus, Dell, Acer, ... . Độ phân giải 1600 X 900.

  Giá bán 1790000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Màn hình Laptop 14.0", Led dày, cáp 40 Pin

  Tin hoc tu chau 5/25/2018 2:46:37 PM
  Màn hình Laptop 14.0``, Led dày, cáp 40 Pin

  Mã sản phẩm Màn hình Laptop 14.0'', Led dày, cáp 40 Pin

   

   

   

  Màn hình Laptop 14.0'', Led dày, cáp gắn chuẩn 40 Pin. Tương thích cho tất cả các dòng máy Asus, Acer, Lenovo, Sony, HP, Dell, ... sử dụng chuẩn màn hình 14.0 led dày.

  Giá bán 1190000 VND

  Xem giỏ hàng

 • LCD Led 14.0" XW Slim - 40Chân

  Tin hoc tu chau 6/20/2016 12:42:22 PM
  LCD Led 14.0`` XW Slim - 40Chân

  Mã sản phẩm LCD Led 14.0'' XW Slim - 40Chân

  Giá bán 1100000 VND

  Xem giỏ hàng

 • LCD Gương 14.1" WX3

  Tin hoc tu chau 6/20/2016 12:59:39 PM
  LCD Gương 14.1`` WX3

  Mã sản phẩm LCD Gương 14.1'' WX3

  Giá bán 1180000 VND

  Xem giỏ hàng

 • LCD 14.0" Led (SAMSUNG LTN140AT21 - 801) Độ nét cao

  Tin hoc tu chau 6/20/2016 12:56:07 PM
  LCD 14.0`` Led (SAMSUNG LTN140AT21 - 801) Độ nét cao

  Mã sản phẩm LCD 14.0'' Led (SAMSUNG LTN140AT21 - 801) Độ nét

  Giá bán 2600000 VND

  Xem giỏ hàng

 • LCD 14.0" Led (SAMSUNG LTN140AT21 - 001)

  Tin hoc tu chau 6/20/2016 12:52:03 PM
  LCD 14.0`` Led (SAMSUNG LTN140AT21 - 001)

  Mã sản phẩm LCD 14.0'' Led (SAMSUNG LTN140AT21 - 001)

  Giá bán 2150000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Màn hình Laptop 14.0" Led Slim, cáp 30 Pin

  Tin hoc tu chau 5/25/2018 12:02:23 PM
  Màn hình Laptop 14.0`` Led Slim, cáp 30 Pin

  Mã sản phẩm Màn hình Laptop 14.0'' Led Slim, cáp 30 Pin

   

   

   

  Màn hình Laptop 14.0'' Led Slim mỏng, cáp màn hình chuẩn 30 Pin . Tương thích cho tất cả các dong máy HP, Acer, Asus, Dell, Gateway, Sony, Lenovo,.....

  Giá bán 1190000 VND

  Xem giỏ hàng

Loading...