HÌNH ẢNH LINH KIỆN

CHỈ ĐƯỜNG GOOGLE MAPS

ttps://www.google.com/maps/place/TIN+H%E1%BB%8CC+T%C3%9A+CH%C3%82U+130+XVNT/@10.7964003,106.7083253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x317528b1cbc1f6af:0x76f0dee064f24ab0!8m2!3d10.796395!4d106.710514

https://www.facebook.com/tuchau.tinhoc

Cáp jack 3.5mm: 55 K

(1 đầu 2 khắc ,1 đầu 3 khắc)

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Bộ chia mạng Switch Totolink

5 Port: 149 K

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Cáp máy in Unitek

1.8M - Y-C419: 78K

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Tay chơi gamepad đơn : 98K

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Nguồn máy tính Arrow 450W

- 24 Pin/ Fan 8Cm: 245K

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Cáp HDMI Unitek -1.5m: 138k

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Bộ phát Wifi Totolonk N200Re

- 300Mbps, 2 Lan, 1 Wan: 259k

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Cáp USB ra 3.5mm (3 khấc)

/Dùng kết nối & Sạc: 55K

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Cáp chuyển âm thanh 3.5mm

(3 khấc) ra 2 lổ 3.5mm(2 khấc)

: 45K

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Cáp chia âm thanh 3.5mm

(3 khấc)(Chuẩn mới) ra 2 lổ: 55K

HÌNH ẢNH LINH KIỆN

Loading...